Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Opvang asielzoekers in Gorinchem

Vrijdag 18 december zijn de eerste asielzoekers in de noodopvang in Gorinchem gearriveerd. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart.

Deze initiatieven moedigen we als diaconie van harte aan. Hier willen wij een overzicht geven van enkele van deze initiatieven en andere mogelijkheden om de opvang van de asielzoekers te ondersteunen.

Verzorgingspakketten
Als kerken in Gorinchem hebben we het leveren van verzorgingspakketten voor onze rekening genomen. De donaties zijn inmiddels ingezameld. Ontzettend bedankt voor uw bijdragen in de vorm van de verzorgingsproducten voor de vluchtelingen!

Er is veel ingezameld, voorlopig zal dat voldoende zijn. We lassen even een inzamelingspauze in. Ons contactpersoon die de inzameling coördineert is even op vakantie, en vanaf 7 januari weer bereikbaar om verder te gaan met de pakketten. Dan zullen we ook zien of er nog een volgende inzamelingsronde nodig zal zijn. We hopen dat we dan ook alles aan kunnen bieden, bij voorkeur in een keer, en anders moet het persoonlijk. Dat heeft te maken met de regels van het COA.

Uiteraard kunt u nog steeds producten bijdragen voor de Voedselbank.

Bij de Turkse moskee in Gorinchem worden kledingpakketten samengesteld. Nadrukkelijk wordt hierbij de behoefte aan ondergoed en sokken gemeld, want die zitten zelden in kledingpakketten. U kunt zich hiervoor melden bij Cigdem Kisabacak, 06 29 76 08 78, cigdem_k_1987@hotmail.com of vluchtelingen.gorinchem@hotmail.com

Educatief materiaal

Drie zussen uit Gorinchem hebben een initiatief gestart om educatief (les)materiaal en spellen te verzamelen. Hiervoor hebben zij een Facebook-pagina gelanceerd (https://www.facebook.com/gorkumhelptvluchtelingen/) zij doen een oproep aan een ieder om educatief materiaal (kinderboeken, woordenboeken, dvd´s, spelletjes etc) in te zamelen, ze hebben hun eigen kelders ter beschikking als opslagruimte. Meer informatie ook via Floortje de Valk, f.devalk@gmail.com

Meet & Eat

Een ander initiatief om vluchtelingen welkom te heten is door ze bij inwoners van de stad thuis uit te nodigen voor een maaltijd. Zie daarvoor https://www.facebook.com/MeetandEatGorinchem. In overleg met het COA wordt een selectie/combinatie gemaakt van gastgezinnen en enkelen vluchtelingen (u kunt dus voorkeur uitspreken voor een gezin, man of vrouw e.d.). Meer informatie of aanmelden via meetandeat@ziggo.nl

Vrijwilligers

VluchtelingenWerk afdeling Zuidvleugel houdt zich bezig met het begeleiden en coachen van vluchtelingen, het verzorgen van spreekuren voor maatschappelijke en juridische vraagstukken en het bieden van ondersteuning bij de inburgering door maatschappelijke begeleiding. Daarnaast organiseert VluchtelingenWerk Zuidvleugel projecten gericht op de zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse samenleving. Zij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die hieraan een bijdrage in tijd en/of geld willen steken. Zie voor meer informatie http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel, of contacteer Ayse Güdük, 078 63 99 333, aguduk@vwzuidvleugel.nl

Nogmaals dank voor uw bijdrage en succes wanneer u zich inzet voor een van bovengenoemde initiatieven.

De Diaconie

Reacties gesloten.