Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van Gebed 2016

Van 17 tot 24 januari wordt ook in Gorinchem de Week van Gebed gehouden.

De Week van Gebed heeft zeer oude wortels. Zij is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. De Nederlandse Evangelische Alliantie startte in 1867. De gebedsweek was vanaf het begin een gezichtsbepalende activiteit en zo is er ook dit jaar een gebedsweek in Gorinchem.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.

Het materiaal dat MissieNederland en de Raad van Kerken vertaald hebben komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische land ons (in Nederland en alle landen waar christenen meebidden) oproepen om Gods grote daden te verkondigen. We zijn met hen verbonden door onze identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn reddingswerk. En nu zijn we ‘uitverkoren’ als Gods volk om Zijn machtige daden (in de tijd van de Bijbel en in ons leven nu) te vertellen aan hen die nog in duisternis leven.

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.

Reacties gesloten.