Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Hulpverleningszondag – 7 februari

Je ziet het overal. In het openbaar vervoer, in wachtkamers en op straat: mensen kijken als gebiologeerd in hun handen. Soms kijken ze even op, maar dan gaat hun blik weer naar de smartphone. Alsof ieder voor zich leeft te midden van allerlei anderen met wie men weinig band heeft.

Niet vanzelfsprekend

Elkaar helpen, voor elkaar zorgen, er zijn voor elkaar … Het gebeurt gelukkig nog wel, maar het spreekt niet voor zich. Het moet veelal georganiseerd worden. Dat doen we dan ook. En we ontdekken gaandeweg dat elkaar helpen niet zo makkelijk is. Dat het veel vraagt van de helper en van degene die geholpen wordt. Dat je soms iets moet overwinnen om iemand te helpen, maar vooral om je te laten helpen. Je ervaart echter ook dat je erdoor verrijkt wordt en er veel van leert. Over jezelf en over de ander.

Aandacht voor elkaar

De Bijbel vertelt ons dat we elkaar nodig hebben. We zijn aan elkaar gegeven als broers en zussen die samen een band hebben: om Christus’ wil. Door Hem is die band zelfs enorm ruim: ieder mens in nood mag rekenen op Zijn aandacht. En – zegt de Bijbel – dus ook op de aandacht van ieder die Hem kent! Iets bijzonders om bij stil te staan op deze hulpverleningszondag.

Elke eerste zondag van februari is het hulpverleningszondag. Op die zondag staan preek, voorbede en collecte in het teken van hulp aan de naasten in nood.

Met uw gaven voor de hulpverleningscollecte helpt u de diaconale projecten die wij als kerken steunen. Naast deze projecten zoeken deputaten diaconaat naar mogelijkheden voor hulp na een ramp: noodhulp.

Het hele jaar

Om het hele jaar door hulp aan de naaste te kunnen bieden, hebben onze kerken een deputaatschap (commissie) ingesteld: deputaten diaconaat. In 2016 steunen zij namens onze kerken 29 projecten en diverse noodhulpprojecten. Informatie over deze projecten vindt u op de website van het CGK onder ‘diaconaat’. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Geven?

Giften zijn ook buiten de hulpverleningszondag van harte welkom op:

 IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v.
Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal
o.v.v. diaconaat of o.v.v. het projectnummer
van een specifiek project.

Reacties gesloten.