Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Brochure ‘Over de drempel’ (bij vluchtelingen)

Overal komen we vluchtelingen tegen. Ook dit jaar zullen weer duizenden vluchtelingen een eigen woning krijgen in ons land.

Iedere (burgerlijke) gemeente moet huizen beschikbaar stellen. Het contact met een nieuwe vluchteling is niet altijd gemakkelijk, zeker als je nog geen ervaring hebt met asielzoekers of andere culturen. Daarom heeft Gave de nieuwe brochure ‘Over de drempel ontwikkeld: met achtergronden en adviezen voor het contact met vluchtelingen in de wijk. U kunt de brochure bestellen of downloaded via: http://www.gave.nl/advies/materialen-van-gave/bestelformulierbrochureoverdedrempel

Reacties gesloten.