Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Coördinatie vluchtelingenwerk

Van verschillende kanten en via verschillende gemeenteleden komen er vragen m.b.t. initiatieven rond het vluchtelingenwerk in Gorinchem. Daarbij wordt soms ook gevraagd naar het gebruik van ons kerkgebouw, inzet van mensen etc.

Om deze vragen beter te kunnen stroomlijnen, heeft de diaconie Arie Schram gevraagd op te treden als coördinator. Hij werkt in deze rol nauw samen met de diaconie en wordt in zijn rol ook door de diaconie ondersteund.

Mocht u dus vragen hebben/krijgen m.b.t. (projecten rond) het vluchtelingen, neemt u dan contact op met broeder Schram.

Reacties gesloten.