Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Bidden voor Gorcum

Elke eerste zaterdag van de maand (behalve in augustus) wordt er gebeden voor onze stad door de “zaterdaggebedsgroep”.
Christenen uit verschillende kerken en gemeenten komen dan samen om eendrachtig Gods wil te zoeken, Hem te aanbidden, en voorbede te doen voor Gorcum. De geestelijke nood is enorm, maar we mogen ook weten dat de Heer onze gebeden wil verhoren.

We willen bidden voor het bestuur van onze gemeente, voor kerken en gemeenten, voor het evangelisatiewerk dat gedaan wordt en voor andere dingen waar deelnemers bij betrokken zijn.

U bent van harte welkom!
Meer informatie bij Peter Snoek sr, tel 0183-62746, email psnoeksr@gmail.com

Reacties gesloten.