Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van Gebed 2018

Van 21 tot 28 januari 2018 organiseren de Raad van Kerken en Missie Nederland in Nederland de Week van Gebed. Het thema van deze week is: ‘Recht door zee’, gebaseerd op Exodus 15: 1-21 en staat in het teken van bevrijding van slavernij. God brengt bevrijding. Kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal voor deze Week van Gebed.

Ook in Gorinchem vindt deze Week van Gebed plaats. Onze gemeente is, als één van de deelnemende kerken, betrokken bij de vormgeving van deze Week van Gebed. De Week van Gebed start met een gezamenlijke viering van alle deelnemende kerken in de Grote Kerk. In de aansluitende week is er iedere avond een gebedsbijeenkomst bij één van de deelnemende kerken. In onderstaand programma kunt u lezen, waar de bijeenkomsten plaatsvinden en hoe laat deze beginnen. Duidelijk zal zijn dat het gebed een belangrijke plaats inneemt.

U wordt van harte uitgenodigd één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken.

Zondag 21 januari Grote Kerk, Groenmarkt 7
Openingsdienst,
aanvang 16.30 uur
Maandag 22 januari VEG De Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19
Gebedsbijeenkomst
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur
Dinsdag 23 januari Grote Kerk, Groenmarkt 7
Gebedsbijeenkomst
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur
Woensdag 24 januari VEG De Ark, Kennelweg 14
Gebedsbijeenkomst
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur
Donderdag 25 januari CGK/GKV Immanuelkerk,
Grote Haarsekade 58
Gebedsbijeenkomst
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur
Vrijdag 26 januari Johanneskerk, Nieuwe Hoven 41
Gebedsbijeenkomst
Tijdstip: 19.30 uur – 20.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties gesloten.