Wat wij geloven

Christelijke Gereformeerde Kerk in de Haarwijk

 
Kerk zijn

Het mooie van kerk-zijn is dat je op die weg samen optrekt en elkaar er bij mag helpen om de stem van Jezus in je leven te verstaan. Jezus zelf helpt daar vanuit de hemel bij door ons Zijn Geest te sturen.

Over Jezus

In de kerk delen we met elkaar goed nieuws zoals we dat nergens anders te horen krijgen. Het gaat in dat goede nieuws om de persoon van Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. In de kern gaat het erom dat Jezus de macht van de dood voor ons heeft doorbroken. Zijn opstanding uit de dood betekent dat er voor ons nieuwe hoop is. Daarvoor moest Hij eerst sterven om in zijn dood de schuld van de wereld weg te dragen. Jezus kan in twee woorden zeggen wat je nodig hebt om te delen in Zijn overwinning. Die twee woorden zijn: “Volg Mij!” Wij willen volgelingen van Jezus zijn. Volgelingen zijn geen beter soort mensen, maar wel mensen die door Jezus nieuwe hoop gekregen hebben. Volgen vraagt om intensief te luisteren naar Hem. Het is een levenslang proces van steeds weer nieuwe dingen leren en ontdekken.

De Bijbel

De bijbel is voor ons meer dan een gewoon boek. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is waardoor Hij tot ons spreekt.

Je hebt de bijbel nodig om te ontdekken wie Hij is. Zijn Woord is echt anders dan alle woorden van mensen. Nergens in de wereld klinken woorden die ons vertellen hoe het kwaad uit deze wereld en uit ons eigen leven weggenomen kan worden. Maar in de bijbel wel.

En dan gaat het over Jezus die de dood overwon. Dat raakt omdat het zo over de werkelijkheid van ons leven gaat en hoe Gods liefde daarin de dingen anders kan maken.

In de kerkdienst lezen we de bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De tekst van de bijbel wordt met de beamer geprojecteerd zodat je altijd mee kunt lezen. Je kunt de bijbel online lezen.

DE BIJBEL ONLINE
SACRAMENTEN

Doop en Avondmaal

Twee prachtige symbolische tekenen die we sacramenten noemen maken in de kerk de relatie met Jezus op een bijzondere manier zichtbaar.

DOOP

Als eerste is daar de doop. De doop wordt bediend als iemand tot geloof gekomen is of aan (pasgeboren) kinderen van gelovige ouders.

AVONDMAAL

Jezus nam vaak deel aan maaltijden. Hij liet daarmee zien dat Hij het leven met de mensen wilde delen en zo wilde laten merken hoe groot Gods liefde voor hen is. Een bijzondere maaltijd gaf hij als opdracht aan de kerk.

Ontdekken

ALPHACURSUS

Als je meer over Jezus en over het christelijk geloof wilt weten, dan nodigen we je graag uit om je aan te melden voor de Alphacursus die elk jaar wordt gegeven vanuit verschillende kerken in de stad. Laat een bericht achter via de contactpagina en we zorgen dat er contact met je wordt opgenomen.