Wie wij zijn

Christelijke Gereformeerde Kerk in de Haarwijk

Immanuël kerk

Onze gemeente is met ongeveer 200 leden niet heel erg groot. Onze leden komen voor een deel uit de stad en voor een deel uit de regio van Gorinchem.

We verlangen er als gemeente naar om te leven uit de bron van Gods liefde. 
We willen trouw zijn aan Gods Woord zoals dat in de Bijbel naar ons toekomt.
En we zetten ons ervoor in om ons uit te strekken naar de mensen om ons heen.

Omdat de kerk midden in de Haarwijk staat, zien we dat allereerst als de plek waar God ons roept om in Zijn naam dienstbaar te zijn.

Inlog eigen gemeente

Voorganger

Ds. Jelle Nutma is sinds 9 november 2014 als predikant verbonden aan de gemeente. Hij was daarvoor predikant in IJmuiden, Surhuisterveen en Apeldoorn-Oost.

Als voorganger leidt hij de meeste eigen diensten en de helft van de diensten die gezamenlijk met de GKv zijn. Het is zijn verlangen dat de uitleg van Gods Woord harten mag raken en levens mag veranderen omdat ze getroffen worden door Gods liefde.

Ds. Nutma is naast zijn reguliere taken als predikant nauw betrokken bij het landelijke en het plaatselijke missionaire werk.

Op zijn website kunt u meer van hem lezen

Kerkverband

Als kerk maken we deel uit van het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. Trouw aan Gods Woord en de belijdenis van de Reformatie zijn twee belangrijke pijlers in dit kerkverband. Verder is er in onze kerken vaak ruime aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving.

Meer informatie over ons kerkverband kun je hier vinden

Samenwerking
met GKv

Als kerk werken we nauw samen met de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in de stad. Zij kerken met ons in hetzelfde gebouw. Hun ochtenddienst begint om 11.15 uur, alle middagdiensten doen we samen.

Het kinderwerk in de middagdienst (vanaf groep 4) doen we samen, ook het kerkelijk onderwijs aan de jeugd dat bij ons Follow Me (next) heeft wordt gezamenlijk verzorgd.

Verder zijn er gezamenlijke diensten op dankdag, biddag, Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag. In de zomerperiode zijn er naast de gezamenlijke middagdiensten ook gezamenlijke ochtenddiensten om 9.30 uur.

Een keer in de twee weken drinken we tussen de morgendiensten als leden van beide gemeenten met elkaar koffie.

Samenwerking met
andere kerken

Op de derde zondag van januari is er ter gelegenheid van de opening van de Week van gebed een viering van de gezamenlijke kerken in de Grote kerk. Deze week van gebed wordt door de christelijke kerk wereldwijd gehouden. We mogen daarin laten zien dat de kerk van Christus, hoe verscheiden ook, ten diepste een is.

Andere samenwerkingen

Stichting Ontmoeting

Via deze stichting zijn de verschillende Gorinchemse kerken met elkaar verbonden. 

Alpha cursus

De interkerkelijke Alphacursus is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof.

KLiK Gorinchem

Hierin proberen we statushouders te helpen om als nieuwe inwoners van de stad en als nieuwe Nederlanders hun weg te vinden en hen onze vriendschap aan te bieden.

Meer informatie KLiK