Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Over ons

Onze visie

Wij willen een afspiegeling zijn van de liefde van Christus, met de gaven ons gegeven, in de situatie waarin wij leven.

Wat geloven wij?

Uit de Bijbel, Gods Woord, leren wij God kennen.

  • Hij is de Schepper van hemel en aarde.
  • Hij is een liefdevolle Vader.
  • Door zijn Zoon Jezus Christus maakt Hij goed, wat de mens verkeerd gedaan heeft.
  • Door dat verzoeningswerk van Jezus ligt er een nieuwe toekomst open.
  • Het Evangelie, de blijde boodschap, geeft ons bemoediging in moeilijke tijden.
  • In vreugdevolle tijden ervaren wij een verwijzing naar de nieuwe tijd die komen zal.
  • Door de werking van zijn Geest willen wij anderen vertellen van de hoop die er is door de aanvaarding van Jezus als Redder van de wereld.
  • Voor ons is het duidelijk, dat er buiten God geen zin te vinden is voor dit leven.

Wat doen wij?

Het hart van onze activiteiten klopt in de zondagse kerkdiensten, waar we worden toegerust om de komende week ons christen zijn inhoud en handen en voeten te geven. Elke zondag om 10.00 en 16.30 uur. Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de beide diensten. Er is ook kindernevendienst voor de iets oudere kinderen. Hier wordt gezongen, gebeden, een Bijbelverhaal vertelt en een werkje gemaakt. Voor de (basis- school) groepen 1 en 2 tijdens iedere morgendienst, voor de groepen 3 en 4 en de groepen 5 en 6 ’s-middags om de veertien dagen.

Verder zijn er jeugdclubs, Bijbelkringen en gemeentekringen, die tot doel hebben groei in geloof, onderlinge gemeenschap en dienst aan onze naaste / medemens.

De laatste dinsdag van de maand is er ook open huis en staat vanaf 10.00 uur de koffie klaar.

Samenwerking

Naast samenwerking met andere Christelijk Gereformeerde Kerken in het land werken we plaatselijk heel nauw samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Meer…

Andere links onder dit hoofdstuk: