Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer beheert de bezittingen van de kerk en bestaat op dit moment uit de volgende personen:

U kunt de kerk steunen door het overmaken van uw giften naar rekeningnummer: NL24INGB0000658994 ten name van: Commissie van Beheer Christelijke Gereformeerde Kerk Gorinchem

Vaste Kerkelijke Bijdrage

De belangrijkste inkomsten voor een kerk zijn de Vaste Kerkelijke Bijdragen. Een kerk of gemeente is geen bedrijf of vereniging met strikte regels als het gaat om contributies en bijdragen. Het opbouwen van een gemeente in geestelijke zin staat model voor het financiële reilen en zeilen. We doen dat in samenwerking en ieder naar draagkracht en talenten. Toch ontkomen we er niet aan een aantal richtlijnen te hanteren voor het leveren van financiële bijdragen door de leden. Immers, we moeten als relatief kleine, zelfstandige gemeente wel opletten dat inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven.

Meer informatie over deze richtrlijnen, inclusief een tabel die de relatie tussen bruto maandelijke inkomen en de vaste kerkelijke bijdrage per maand aangeeft kunt u vinden in de gemeentegids.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te verkrijgen bij de penningmeester van de Commissie van Beheer. De bonnen zijn beschikbaar in kaarten van

  • 20 bonnen a € 0,70 = € 14,00 per kaart
  • 20 bonnen a € 1,15 = € 23,00 per kaart

Bestellen van collectebonnen kan door het benodigde bedrag over te maken op de giro rekening van de gemeente met vermelding van het soort kaarten dat men wenst te ontvangen. De kaarten worden meestal in de kerk uitgereikt. Collectebonnen kunnen u fiscaal voordeel opleveren.

Legaten

Zij, die bij testamentaire beschikking de kerk wensen te gedenken, kunnen dat doen in de vorm van een legaat aan de Christelijke Gereformeerde Kerk te Gorinchem, bij de Hoge Overheid bekend onder nummer 266. Indien men daarbij een bijzonder doel wil gedenken, moet dit doel worden toegevoegd (bijvoorbeeld: “voor haar eredienst”, “voor haar jeugdwerk”, “voor haar kerkgebouw”, “voor haar Diaconie” enz.).

Verder wijzen wij u graag op de mogelijkheden om de kerk periodiek te steunen door middel van een onderhandse akte. Klik hier voor de mogelijkheden.

ANBI transparantie

Voor de ANBI-transparantiegegevens van onze gemeente klikt u hier.

Andere links onder dit hoofdstuk: