Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Follow Me – Follow Me Next

Dinsdagavond is de Follow Me en Follow Me Next avond voor de jeugd van onze eigen gemeente en die van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Deze avonden vinden plaats in ons kerkgebouw. Van 19.00 tot 20.00 uur is de Follow Me groep (leeftijd 12 tot en met 15 jaar) welkom. Vanaf 20.20 tot 21.30 uur volgt de Follow Me Next groep (16 jaar en ouder).

Tussen 20 uur en 20.30 uur is er voor de jongelui van beide groepen in- en uitloop met ontmoeting, drinken en iets lekkers.

Belijdeniscatechisatie wordt gegeven in samenwerking met de GKv. Beide predikanten dragen zorg voor deze catechisatie. Er wordt een twee jaar durend programma gevolgd. Na het eerste of tweede jaar bestaat de mogelijkheid om belijdenis te doen in een (gezamenlijke) kerkdienst. Belijdeniscatechisatie wordt eens in de twee weken na de avondkerkdienst gegeven.

Meer jeugdwerk: