Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Jeugdpastoraat

In onze gemeente is de jeugdouderling primair verantwoordelijk voor het pastoraat onder de jongeren. Richard van der Linden is jeugdouderling.
De jeugdouderling is op pastoraal vlak verantwoordelijk voor het werk onder de jeugdige gemeenteleden in de vorm van jeugdwerk en jongerenpastoraat. Hij geeft hiermee ondersteuning aan de overige betrokkenen bij het jeugdwerk.

 

Naast de functie van jeugdouderling kennen we in onze gemeente nog de functie van jeugdwerk coördinator. Deze functie wordt ingevuld door Herman en Carla Grobben. Zij hebben de supervisie over alle jeugdwerk en worden bijgestaan door enkele leden die ook actief in het jeugdwerk zijn. Zij rapporteren rechtstreeks aan de kerkenraad. Als coördinators zijn zij het aanspreekpunt voor de praktische kant van al het jeugdwerk.

 

Meer jeugdwerk: