Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Kindernevendienst

De KND voor de onderbouw (groep 1, 2 en 3) vindt elke zondag in de morgendienst plaats. De KND voor de middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8) vindt eens in de twee weken in de middagdienst plaats.

Het bestuur van de kindernevendienst bestaat uit:

– Voorzitter: vacant
– Penningmeester: Annelies Valk
– Secretaresse/notuliste: Willemien Schipper

Meer jeugdwerk: