Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Kerkenraad

Verkiezing ambtsdragers

De ouderlingen en diakenen worden gekozen door de gemeente na kandidaatstelling door de kerkenraad. Hun ambtstermijn is vier jaar.

Aan het begin van het kalenderjaar vraagt de kerkenraad aan de leden van de gemeente om namen op te geven van gemeenteleden die zij geschikt achten om als ouderling of diaken te dienen. In april wordt de kandidatenlijst vastgesteld. De verkiezing vindt plaats in april of mei. In mei of juni volgt, als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, de bevestiging van de gekozen broeders.

Andere links onder dit hoofdstuk: