Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Samenwerken

In mei 1996 zijn de kerkenraden van de Ned. Geref. Kerk (NGK), de Geref. Kerk vrijgemaakt (GKv) en de Chr. Geref. Kerk (CGK) te Gorinchem voor het eerst of opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Op zoek naar herkenning en erkenning van elkaar als kerken met eenzelfde gereformeerde belijdenis.

Het jarenlange proces heeft ertoe geleid dat de GKv in de loop van 2007 toestemming kreeg tot nauwer kerkelijk samenleven met zowel CGK als NGK. De CGK ontving eenzelfde toestemming in het najaar van 2009 enkel voor samenleven met de GKv. Sinds die periode trokken de drie kerken in veel zaken gezamenlijk op. Niet alleen werd er van kansel geruild, ook werden er gezamenlijke diensten (CGK-GKv en GKv-NGK) georganiseerd. Daarnaast vergaderden de kerkenraden regelmatig gezamenlijk en zocht men elkaar op bij bijvoorbeeld evangelisatie projecten.

Helaas is de NGK gemeente in Gorinchem begin 2013 opgeheven. De leden werden ondergebracht bij diverse andere gemeenten. Zo kwamen er ook leden over naar de kerken uit het samenwerkingsverband.  Vanaf dat moment trekken CGK en GKv samen verder. Motto bij deze samenwerking was en is ‘samen doen wat samen gedaan kan worden’ in gehoorzaamheid aan de Heer van de Kerk.

Link naar de Geref. Kerk Vrijgemaakt – Gorinchem.

Andere links onder dit hoofdstuk: