Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Vacatures

In opdracht van onze Here mogen wij gemeente zijn. In de Bijbel wordt de gemeente op aarde ook wel vergeleken met een lichaam. In dat lichaam hebben alle lichaamsdelen een eigen taak en functie. Het een kan niet zonder het ander. Zoals Paulus in Romeinen het zegt: “Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander”.

In die afhankelijkheid van elkaar heeft ieder een eigen taak. Het is belangrijk dat alle taken gedaan worden. Soms lukt het niet om voor iedere functie direct een geschikt gemeentelid te vinden. Daarom geven we op deze pagina een overzicht van de vacatures die onze gemeente op dit moment kent. Denkt u dat u mogelijk geschikt bent om één van de taken hieronder voor uw verantwoording te nemen? Neem dan even contact op met de persoon die bij de vacature is genoemd.

Overzicht vacatures

  • Wijkouderling
    Kent u geschikte kandidaten voor deze functie in onze gemeente? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad.
  • Bezoekdame/heer
    De diaconie zoekt  vrijwilligers, die de taak van bezoekdame of –heer op zich willen nemen. Voor inlichtingen of een taakomschrijving kunt U zich tot de diaconie wenden.

Andere links onder dit hoofdstuk:

Reageer op dit bericht

%d bloggers liken dit: